_حداقل۳۰ ثانیه و حداکثر ۹۰ثانیه

_بصورت افقی و با گوشی موبایل گرفته شود

_حداقل کیفیت ۴۸۰p

_ نام فیلمبردار/تدوینگروتاریخ ضبط و ساخت همراه فیلم ارسال شود

_از اشخاصی که درفیلم هستند حتما اجازه ضبط وپخش گرفته شود

_درضبط فیلم،کیفیت صدا،تصویر واصول ابتدایی تصویربرداری رعایت شود

_ دبیرخانه در صورت نیاز ( به منظور راستی آزمایی) از ضبط کننده دعوت به تست حضوری می کند

_آثار برتردر قالب یک نمایشگاه مجازی به اشتراک گذاشته خواهد شد.

_مهلت ارسال 14 مهرماه _زمان بررسی وداوری اعلام نفرات منتخب حداکثر 20 مهرماه

قبول قوانین(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 64 MB, Max. files: 1.