تعداد سوالات آزمون : 10 عدد
زمان پاسخگویی : 600 ثانیه
تعداد دفعات مجاز شرکت در آزمون : یک بار

You must specify a text.
You must specify a number.